سوودەکانی خۆشۆردن بە ئاوی سارد

١. خۆشۆردن بە ئاوی سارد فشاری دەروونی کەمتر دەکات

٢. بە ئاگاترت دەکات

٣. پەرە بە پێست و قژ دەدات

٤. هانی دابەزاندنی کێش دەدات

٥. خۆشۆردن بە ئاوی سارد پەرە بە خولانەوەی خوێنی لەش دەدات

٦. بەرگری لەش بەهێز دەکات

٧. ماسوولکەی تێکشکاو خێراتر دەگەڕێنێتەوە باری ئاسایی خۆی

٨. خۆشۆردن بە ئاوی سارد دەبێتە هۆی هێورکردنەوەی خەمۆکی

٩. خەوی شەو خۆشتر دەکات

١٠. خۆڕاگرترت دەکات بەرامبەر بە هەستی سۆز

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.